Detta behöver du tänka på när någon har gått bort

Att ta hand om ett dödsbo kräver både mycket ansträngning och energi. Circla har arbetet länge och är etablerad inom detta område och har tillstånd att utföra dödsbotömningar. Vi har utvecklat en helhetslösning som gör det smidigt och enkelt för dig att slippa tänka på dödsboet. Vi hjälper dig med hela processen från värdering och uppköp av det som är av värde, flytt, bortforsling och mäklarkontakt. Du kan självklart välja att enbart anlita oss för enstaka tjänster.

Vi hanterar alla storlekar och vi kan nästan alltid komma igång inom ett par dagar.

Vill du ha hälp? Kontakta oss

Detta behöver du göra när någon har gått bort

Du kommer att stöta på både en och annan punkt som inte passar just din situation. Det kan även finnas andra saker som just du behöver göra och som vi inte tar upp här. Använd checklistan som en bra början på en egen checklista. Komplettera den gärna med egna punkter som du kommer på.

1. Vem behöver veta?

De som är närmast anhöriga bör få bud om dödsfallet så tidigt som möjligt. Även de som kommer att få ett arv är prioriterade. När dessa två grupper har fått reda på dödsfallet kan det även vara bra att meddela andra grupper, exempelvis:

 • Arbetsgivaren och kollegorna
 • Vänner och grannar
 • Skolan
 • Hemtjänsten/Städbolaget

Det kan naturligtvis finnas ännu fler sociala grupper som bör få reda på att det har skett ett dödsfall.

När någon avlider går sjukvården ut med information om dödsfallet till Skatteverket. Denna myndighet tillhandahåller sedan information till andra, exempelvis kommunen, landstinget och staten. Det är dock inte alla som får tag på denna information automatiskt, något vi återkommer till i en senare punkt.

2.Beställ ett dödsfallsintyg

När en person dör kommer du att behöva avsluta en mängd olika kontot som personen äger. Det handlar exempelvis om bankkonton och även konton på sociala medier. Med hjälp av ett dödsfallsintyg blir det betydligt enklare. Du skaffar ett dödsfallsintyg genom Skatteverket.

3.Ta kontakt med en begravningsbyrå

En begravningsbyrå kan hjälpa till med allt som har med begravningen att göra. Det är en stor fördel att höra av dig till en begravningsbyrå så tidigt som möjligt, på så sätt blir det enklare att hitta en begravningsdag och tid som passar de flesta. Du får även möjlighet att utforma begravningen. Det är alltid uppskattat när begravningen blir både personlig och fin.

En begravningsbyrå kan hjälpa till med flera saker och är alltid tillmötesgående när du själv vill ta hand om en del av begravningen. När du tar kontakt med begravningsbyrå får du en personlig rådgivare som guidar dig genom samtliga moment för begravningen.

4.Ta reda på önskemål och testamente

Man bör alltid eftersträva att följa den avlidnes önskemål när det kommer till begravningen. Det kan även vara mycket fördelaktigt om du får tag på den avlidnes testamente. Genom att ta reda på dessa saker blir det betydligt lättare att planera och ta olika beslut. Uppgifterna i sig kan finnas på olika platser. I vissa fall finns testamentet förvarat i en pärm i bostaden och ibland finns den i ett bankfack. De kan även finnas hemma hos en anhörig eller nära vän. När det kommer till begravningsönskemål kan dessa finnas i ett begravningsarkiv, i Livsarkivet eller i Vita Arkivet.

5.Posten

Börja med att sätta upp en skylt för att undanbe reklam. DU kan även spärra direktreklam genom SPAR. Du kan begära att all post eftersänds till personen som ansvarar för dödsboet. Samla alla viktiga dokument som kommer på posten och som tillhör den avlidne, exempelvis kontobesked och räkningar. Hör av dig till företagen som skickar post att personen har avlidit.

6.Försäkringarna

En person kan ha ett flertal försäkringar som faller ut vid ett dödsfall. Det finns även försäkringar som måste sägas upp eller som behöver föras över till någon annan. Några av de vanligaste försäkringarna är hem- och villaförsäkring, bilförsäkring och livförsäkring. Försök att hitta dokument som anger vilka försäkringar den avlidne har och vad det är som gäller.

7.Abonnemang och avtal

När en person dör så får myndigheterna snabbt reda på detta. Vanliga företag får däremot inte denna information automatiskt, vilket innebär att de fortsätter precis som vanligt. En person kan ha flera abonnemang, prenumerationer och påskrivna avtal. Försök att hitta gamla räkningar och håll koll på alla nya räkningar som dyker upp. Du kan även undersöka de vanligaste abonnemangen, exempelvis:

 • TV-abonnemang (Netflix, Dplay m.fl.)
 • Telefonabonnemang (Fast och/eller till mobilen)
 • Internetabonnemang
 • Tidningsprenumeration.
 • Amortering av lån
 • Bostadskostnader (vatten och avlopp, el, hyra, parkering, leasingavtal, sophämtning m.m)
 • Föreningskostnader (Fackförening, idrottsförening m.m.)

8.Kontakta banken

Många använder autogiron och automatiska överföringar för att kunna betala olika fakturor. Det är en god idé att hantera dessa så fort som möjligt vid ett dödsfall, speciellt om det saknas pengar i dödsboet. Hör av dig till banken eller de banker som den avlidne personen använder.

När du väl har fått tag på banken, se till att du även kollar upp andra viktiga saker. Du kan bland annat undersöka om den avlidne har några borgensåtaganden. Se även till att spärra bankkort, tömma bankfack och be om kontouppgifter för att kartlägga den avlidnes alla tillgångar. Använd bankkontot för att betala av begravningsrelaterade kostnader.

9.Övrigt att tänka på

Dessa saker är inte riktigt lika prioriterade som de första tio punkterna men de är ändå viktiga.

 • Flytta på fordonet
 • Makulera pass, körkort och ID-kort
 • Vattna eller ta hem blommorna
 • Installera timers som tänder och släcker ljus för att förebygga inbrott
 • Överlämna ammunition och vapen till polisen
 • Lämna in mediciner till lämplig plats
 • Sänk husets värme
 • Samla in alla extranycklar
 • Återlämna alla lånade böcker och filmer
 • Om den avlidne har tagit hand om gravar, ändra gravrättsinnehavare
 • Skotta snö och klipp gräs
 • Hämta upp den avlidnes tillhörigheter från sjukhuset

Detta händer med dina sociala medier när du dör

En stor del av den svenska befolkningen använder sociala medier på ett eller annat sätt, från Facebook till Instagram och många fler. Just Facebook anses numera vara en bra kanal för att publicera dödsannonser. För den yngre generationen är detta inget nytt, det är trots allt här som alla vänner finns. Skulle någon dö kan alla snabbt få reda på detta genom sociala medier. De kan även få tröst eller dela med sig av fina minnen genom sociala medier.

Om en anhörig har dött, vad gör du med personens alla konton på sociala medier? Bör du låta de vara som ett minne över personen eller bör du begära att de stängs ned? Det finns olika sätt att tänka och det finns även olika regler beroende på vilken plattform det gäller. Vi går igenom olika regler från olika företag.

Vad händer med Facebook när någon dör?

Facebook har över två miljarder användare och de fortsätter att växa. Om en kontoinnehavare avlider så finns det i skrivande stund två alternativ:

1. Ta bort kontot

Om du kan styrka att personen har dött, exempelvis med hjälp av en dödsattest, ett domstolsdokument, ett personbevis eller ett testamente, kan du be Facebook att radera kontot. Det innebär att all information försvinner, från inlägg till videos och bilder. Ingen kommer att kunna titta på sidan längre.

2. Skapa en minnessida

Ett annat alternativ är att profilen görs om till en minnessida. Det innebär att vänner och anhöriga kan besöka sidan för att se på bilder och skriva inlägg. Det är dock inte möjligt att logga in på kontot längre. Före profilen kommer det även att stå ”Till minne av”.

Det är möjligt att i förväg bestämma hur Facebook ska agera om man dör. Man kan även ange en ”efterlevande kontaktperson” som kan ta hand om kontot.

Instagram

Facebook äger Instagram och de har snarlika sätt att hantera dödsfall. Din sida kan memorialiseras eller tas bort helt. Det finns dock inget förhandsval att göra. Du får helt enkelt skicka en anmälan om att personen har avlidit och att profilen ska bli en minnesprofil. Nära anhöriga kan även be om att kontot tas bort helt.

Google och Youtube

Ditt Google-konto har en funktion där du själv kan ange vad som ska hända med kontot vid dödsfall. Google äger även Youtube, vilket innebär att dessa inställningar även gäller för ditt Youtube-konto. Tjänsten i sig heter ”Inactivate account manager”.

Efterlevande kan även begära att kontot raderas om de kan visa upp dödsattest eller om de kan visa att de har laglig rätt att företräda dödsboet. Det kan dock vara en god idé att behålla kontot eftersom många numera får sina fakturor och viktiga dokument via e-post. Det är även ett bra sätt att se vilka andra åtaganden eller konton personen har på nätet.

Twitter

Konton på Twitter som varit inaktiva under alltför lång tid tas automatiskt bort. En efterlevande kan även begära att ett konto raderas innan den automatiska borttagningen. En dödsattest eller ett annat bevis behövs för att kunna göra detta.

Här är en lista på andra sociala medier som kan vara aktuella:

 • Flickr
 • Snapchat
 • LinkedIn
 • Hangout
 • Google+
 • Olika forum
 • Andra aktiviteter på nätet

Allt fler personer är aktiva på nätet på ett eller annat sätt. Det är vanligt att både pensionärer, vuxna och ungdomar har egna hemsidor eller bloggar där de lägger upp inlägg. Den avlidne kan mycket väl ha både hemsida och blogg på nätet. Många föredrar att lämna dessa som de är eftersom de fungerar som ett minne av den avlidne. Det finns dock oftast avgifter kopplade till hemsidan, exempelvis för domännamnet och för webbhotellet. Ta kontakt med leverantören om du vill kunna behålla dessa sidor eller ta över abonnemangen.

Månaderna efter att någon dör – en checklista

Bouppteckning

Senast tre månader efter ett dödsfall måste en bouppteckning upprättas. Enkelt förklarat är en bouppteckning en slags balansräkning där du anger dödsboets skulder och tillgångar. Denna ska sedan registreras hos Skatteverket.

Du kan upprätta bouppteckningen på egen hand genom att ladda ned en blankett från Skatteverkets hemsida. Du kan även ta kontakt med en begravningsbyrå om du vill ha hjälp med detta.

Efter bouppteckningens upprättande

 • Efter att du har registrerat en bouppteckningen är det dags att hantera arvskifte. Ett arvskifte anger vem som ska ärva vad. Här regleras även andra saker som:
 • Tillgångarna som finns att ärva efter att skulderna är betalda
 • Vilka som kommer att få ärva något
 • Om det finns ett äktenskapsförord eller ett testamente
 • Sånt som kan vara aktuellt om den avlidne bodde på egen hand:
 • Ta kontakt med en mäklare för att lägga ut bostaden till försäljning
 • Ta kontakt med en hyresvärd för att säga upp hyreskontraktet eller skriva ett nytt
 • Skriv om eller lös bostadslånet
 • Skriv över fordon på en ny ägare
 • Anmäl att bostaden har bytt ägare till Lantmäteriet för att kunna ändra i lagfarten

Frågor om dödsbon

Vad gör jag om dödsboets pengar inte räcker?

Ibland händer det att den avlidnes skulder är större än de efterlämnade tillgångarna. Skulderna kan inte ärvas av arvingarna, däremot kommer de att betalas med tillgångarna från dödsboet. Skulderna som blir över måste därefter avskrivas.

LÄS MER

Vad gör jag med försäkringarna?

Det finns inget register som anger vilka försäkringar en individ har. Försäkringsbolagen har däremot en skyldighet att kontrollera om kunderna fortfarande lever. Vid dödsfall måste försäkringsbolagen enligt lag meddela de efterlevande personerna att individen som dog var försäkrad. 

LÄS MER

Hur går ett arvsskifte till?

Ett arvskifte går ut på att dödsbodelägarna fördelar ut tillgångarna från dödsboet, vilket är själva arvet. Arvskiftet utförs först när bouppteckningen av dödsboet är färdigt.

LÄS MER

Hur går en boupptäkning till?

Vid ett dödsfall bildas ett dödsbo, vilket är en juridisk person som äger den avlidnes samtliga tillgångar. Dödsboet tar både över tillgångarna och skulderna och lämnar över dessa till en eller flera parter vid ett arvskifte.

LÄS MER

Vad ansvarar över förvaltningen?

Det är dödsboets delägare som ansvarar för dödsboets förvaltning. Ansvaret tar slut efter arvskiftet eller kan fortsätta om delägarna inte vill utföra ett arvskifte.

LÄS MER

Vad händer med dödsboets kvarlåtenskap?

Vid ett dödsfall samlas personens all egendom i ett kvarlåtenskap som i sin tur ägs av dödsboet. Själva dödsboet är en juridisk person som skapas vid dödsfallet. 

LÄS MER

Våra tjänster

Dödsbon – helhet
Städning
Bortforsling
Värdering & Uppköp
Flytthjälp

 

Kontakta oss