HELHETSLÖSNING FÖR DÖDSBO

Att ta hand om ett dödsbo kräver både mycket ansträngning och energi. Circla har tömt dödsbon sedan 2011 och är etablerade inom detta område och har alla tillstånd som krävs för att utföra dödsbotömningar. Vi har utvecklat en helhetslösning som gör det smidigt och enkelt för dig att slippa tänka på dödsboet. Vi hjälper dig med hela processen från värdering och uppköp av det som är av värde till flytt, bortforsling, städning och mäklarkontakt. Du kan självklart välja att enbart anlita oss för enstaka tjänster.

Vi hanterar alla storlekar av dödsbon och vi kan oftast påbörja tömningen inom ett par dagar.

.

Kontakta oss

Våra tjänster

Vi utför dödsbotömningar i Stockholm samt i hela Mälardalen. 

Soertering & BORTFORSLING

Vi sorterar och forslar bort allt. Om återvinning är möjligt samarbetar vi med myrorna. 

Värdering & uppköp

Tillsammans med etablerade uppköpare värderar vi och köper värdesakerna.

dödsbostädningen

Vi hjälper er med
städningen
oavsett storlek på bostaden.

FLYTTHJÄLP

Vi utför både flytthjälp och magasinering vid behov.

MÄKLARFÖRMEDLING

Vi hjälper till med försäljning av bostaden.

Så går det till

Rådfrågning & bokning

Ring oss på 0200-22 05 22 eller skicka en förfrågan online.

Värdering & uppköp

Vi värderar och köper upp värdesaker i dödsboet.

SORTERNG & Bortforsling

Vi sorterar, lastar, forslar bort och återvinner allt som går att återvinnas.

Städning

Våra samarbetspartners utför flyttstädning eller vanliga städuppdrag. 

Frågor om dödsbon

Det är många frågor som dyker upp när man ska hantera ett dödsbo, nedan försöker vi besvara några frågor. Gå även in på vår checklista där vi har tagit fram saker man bör tänka på när det gäller dödsbohantering.

Vad gör du om dödsboets pengar inte räcker?

Ibland händer det att den avlidnes skulder är större än de efterlämnade tillgångarna. Skulderna kan inte ärvas av arvingarna, däremot kommer de att betalas med tillgångarna från dödsboet. Skulderna som blir över måste därefter avskrivas.

LÄS MER

Försäkringar i ett dödsbo?

Det finns inget register som anger vilka försäkringar en individ har. Försäkringsbolagen har däremot en skyldighet att kontrollera om kunderna fortfarande lever. Vid dödsfall måste försäkringsbolagen enligt lag meddela de efterlevande personerna att individen som dog var försäkrad. 

LÄS MER

Hur funkar arvskifte och fördelning av tillgångar?

Ett arvskifte går ut på att dödsbodelägarna fördelar ut tillgångarna från dödsboet, vilket är själva arvet. Arvskiftet utförs först när bouppteckningen av dödsboet är färdigt.

LÄS MER

Hur funkar en bouppteckning?

Vid ett dödsfall bildas ett dödsbo, vilket är en juridisk person som äger den avlidnes samtliga tillgångar. Dödsboet tar både över tillgångarna och skulderna och lämnar över dessa till en eller flera parter vid ett arvskifte.

LÄS MER

Vem ansvarar över förvaltningen av dödsboet?

Det är dödsboets delägare som ansvarar för dödsboets förvaltning. Ansvaret tar slut efter arvskiftet eller kan fortsätta om delägarna inte vill utföra ett arvskifte.

LÄS MER

Vad händer med dödsboets kvarlåtenskap?

Vid ett dödsfall samlas personens all egendom i ett kvarlåtenskap som i sin tur ägs av dödsboet. Själva dödsboet är en juridisk person som skapas vid dödsfallet. 

LÄS MER

Frågor om våra tjänster

 

VAD RYMS I EN KUBIKMETER?

En kubikmeter är den volym som ryms i en kub med måtten 1x1x1 meter. Vi tar betalt för platsen sakerna tar i vår lastbil.

VAD KOSTAR DET?

I vanliga fall 695 SEK per kubikmeter som vi hämtar. Om något är svårtillgängligt, utanför vårt normala hämtningsområde, miljöfarligt eller ovanligt tungt kan en extra avgift tillkomma.

MÅSTE JAG VARA PÅ PLATS?

Nej, du behöver inte vara på plats. I bokningsskedet kommer vi överens om hur nyckelöverlämningen ska gå till och har sedan telefonkontakt under arbetets gång.

HUR SKER BETALNINGEN?

Du betalar inget på plats utan vi skickar en faktura när allt är klart.

VAD HÄNDER MED DET NI HÄMTAR?

Vi återvinner allt som kan återvinnas på en återvinningscentral och om det är i gott skick lämnar vi det till myrorna.

 

HUR FUNGERAR NYCKELHANTERINGEN?

Vi skötar all nyckelhantering mellan samtliga partners. Vi hämtar den i början och när allt är klart lämnar vi dem.

VAR KAN NI HÄMTA?

Vi hämtar från hela Mälardalen men även i andra städer som Nyköping, Norrköping med flera. Städer som ligger i Mälardalen är bland annat Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna och Enköping. Hittar du inte din ort här?

Våra tjänster

Dödsbon – helhet
Städning
Bortforsling
Värdering & Uppköp
Flytthjälp

 

Kontakta oss