Försäkringar i ett dödsbo

Det finns inget register som anger vilka försäkringar en individ har. Försäkringsbolagen har däremot en skyldighet att kontrollera om kunderna fortfarande lever. Vid dödsfall måste försäkringsbolagen enligt lag meddela de efterlevande personerna att individen som dog var försäkrad.
Undersök försäkringarna på egen hand
Om du tar hand om dödsboet kan du även själv undersöka vilka försäkringar den avlidne hade.

Detta kan du göra genom att:

  • Söka efter skriftliga försäkringsbrev
  • Gå igenom personens kontoutdrag för att hitta dragna premier
  • Kontakta personens tidigare arbetsgivare och eventuellt fackförbund
  • Höra av dig till de största försäkringsbolagen, exempelvis If, Länsförsäkringar, Trygg-Hansa och Folksam

Återbetalningsskydd och efterlevandeskydd
Om personen som avlidit hade en pensionsförsäkring bör du fråga om det finns ett återbetalningsskydd eller ett efterlevandeskydd. Dessa skydd gör att de efterlevande kan få ut en ersättning.
Finansinspektionen har historik om bolag
Ibland kan det dyka upp försäkringsbrev från bolag som försvunnit, exempelvis på grund av namnbyte, uppköp eller för att de hade gått i konkurs. Då bör du höra av dig till Trygg-Hansa och SEB TryggLiv eftersom dessa två bolag tagit över flera gamla begravningskassor. Ett tips är att även ta kontakt med Finansinspektionen eftersom de kan hjälpa dig ta reda på vad som hände med det gamla försäkringsbolaget.

Våra tjänster

Dödsbon – helhet
Städning
Bortforsling
Värdering & Uppköp
Flytthjälp

 

Kontakta oss